جراحی دندان عقل

من همیشه از دندونپزشکی می ترسیدم و تا جایی که میشد از مراجعه به پزشک خودداری می کردم. تا اینکه مجبور به این شدم که دندان عقلم رو جراحی کنم. دندانپزشکی یاس رو یکی از دوستانم بهم معرفی کرد و من خیلی خوشحالم که به این مرکز اومدم چون پزشکان اونقدر با صبر و حوصله هستن که من به طور کلی ترسم ریخت. ممنونم از کادر درمان

دلیل مراجعه
دندان عقل