کشیدن دندان و پرکردن دندان

کشیدن دندان

هنگامی که آسیب شدیدی به دندان وارد شده باشد، پزشک کشیدن دندان را تجویز می کند. گاهی نیز به دلیل ناهنجاری های دندانی و در برخی از فرایندهای درمانی، به انجام این کار نیاز است. اما پس از تراشیدن پوسیدگی ها، پرکردن دندان روی دندان ها اعمال می شود. در هر صورت در کلینیک یاس شما می توانید با اطمینان خاطر مشکلات دندانی خود را درمان نمایید.